Board of Directors

10th Board Member(2022-2024)current

 • Lucy Xia(夏广陆), Chair of Board
 • Emma Wang(王涛)
 • Jing Zhao(赵京)
 • Yonghuang Zeng(曾永煌)
 • Jing Cai(蔡晶)

9th Board Member(2020-2022)current

 • Lucy Xia(夏广陆), Chair of Board
 • Jing Zhao(赵京)
 • Jing Cai(蔡晶)
 • Emma Wang(王涛)
 • Yonghuang Zeng(曾永煌)

8th Board Member(2018-2020)

 • Charles Huang (黄青), Chair of Board
 • Jing Zhao (赵京)
 • Lucy Xia (夏广陆)
 • Jing Cai (蔡晶)
 • Xiaojiong Lu (吕晓炯)

7th Board Members: (2016-2018) 

 • Jackson Tung (董曉儂) , Chair of Board
 • Charles Huang (黄青)
 • Li Li (李黎)
 • Lucy Xia (夏广陆)

6th Board Members: (2014-2016)

 • Linda Mok (周寧芸), Chair of Board
 • Charles Huang (黄青)
 • Li Li (李黎)
 • Nan Jiang (蒋楠)
 • Jackson Tung (董曉儂)

5th Board Members: (2012-2014)

 • Linda Mok (周寧芸)
 • Charles Huang (黄青)
 • Li Li (李黎)

4th Board Members (2010-2012)

 • Lily (Xuan) Chang ( 常萱)
 • Zhuoya Huang (黄卓娅)
 • Li Li (李黎)
 • Yuebiao Wang(王岳彪)
 • Jing Zeng (曾晶)
 • Wendy Zhuang (庄文博)

3rd Board Members (2008-2010)

 • Charles Huang (黄青), Chair of board
 • Jing Zeng (曾晶),
 • Bill Wang (王岳彪),
 • Hongyue Zhang (张宏跃)
 • Wei Gao (高玮)
 • Shao-Yi He (何绍义)
 • Lily Chang (常萱)

2nd Board Members (2006-2008)

 • Maria L. Gee (李 Xian峴 ) , The Chair person
 • Linda Mok (周寧芸), The Honor-Chair person
 • Charles Huang (黄青), The Vice-Chairman
 • Lily Chang (常萱), The Vice-Chair person
 • Shao-Yi He (何绍义), The Secretary
 • Jing Zeng (曾晶),
 • Wei Gao (高玮)

1st Board Members (2004-2006)

 • Linda Mok (周寧芸), The Chair person
 • Maria L. Gee (李 Xian峴 ) , The Vice-Chair person
 • Charles Huang (黄青), The Vice-Chairman
 • Lily Chang (常萱), The Vice-Chair person
 • Nancy Shi (施曉勤), The Secretary