ACCEF第5轮抗击新冠捐款快讯(3/27)

新冠在美爆发后,截止2020年3月27日,ACCEF经济采购2万余只NIOSH/FDA/CDC认证的N95口罩, 5000只FDA Class II医用外科口罩,

通过机构审核后,其中2000只已捐赠至急需的8家医院和社区健康服务中心。短短5天内,通过200余人次参与募集超过5万美金,包括多位国内爱心人士,甚至10岁小朋友的自发筹款,所有款项将用于购买美国抗疫的紧缺医疗物资并捐赠到第一线。

WeChat Image_20200330233421.jpg
WeChat Image_20200330233430.jpg
WeChat Image_20200330233439.jpg
WeChat Image_20200330233447.jpg
WeChat Image_20200330233456.jpg
WeChat Image_20200330233507.jpg
WeChat Image_20200330223128.jpg
WeChat Image_20200330223148.jpg
WeChat Image_20200330224012.jpg
WeChat Image_20200330224022.jpg
WeChat Image_20200330224054.jpg
WeChat Image_20200330224104.jpg
WeChat Image_20200330224113.jpg
WeChat Image_20200330231000.jpg
WeChat Image_20200330231155.jpg
WeChat Image_20200330231206.jpg
WeChat Image_20200330233249.jpg
WeChat Image_20200330233305.jpg
WeChat Image_20200330233314.jpg
WeChat Image_20200330233323.jpg
WeChat Image_20200330233332.jpg
WeChat Image_20200330233348.jpg
WeChat Image_20200330233400.jpg
WeChat Image_20200330233411.jpg
WeChat Image_20200330233421.jpg
WeChat Image_20200330233430.jpg
WeChat Image_20200330233439.jpg
WeChat Image_20200330233447.jpg
WeChat Image_20200330233456.jpg
WeChat Image_20200330233507.jpg
WeChat Image_20200330223128.jpg
WeChat Image_20200330223148.jpg
WeChat Image_20200330224012.jpg
WeChat Image_20200330224022.jpg
WeChat Image_20200330224054.jpg
WeChat Image_20200330224104.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *